Identification and Quantification of Transformation Products Formed during the Ozonation of the Non-steroidal Anti-inflammatory Pharmaceuticals Ibuprofen and Diclofenac

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Identification and Quantification of Transformation Products Formed during the Ozonation of the Non-steroidal Anti-inflammatory Pharmaceuticals Ibuprofen and Diclofenac”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap