Iconography of the Labour Movement: Part 2: Socialist Iconography, 1848–1952

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Iconography of the Labour Movement: Part 2: Socialist Iconography, 1848–1952”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora