Iconography of the Labour Movement: Part 1: Republican Iconography, 1792–1848

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Iconography of the Labour Movement: Part 1: Republican Iconography, 1792–1848”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Social Sciences

Psychology

Earth and Planetary Sciences