I give a dime if you do, too! The influence of descriptive norms on perceived impact, personal involvement, and monetary donation intentions

Ilia Gugenishvili, Ruxandra-Elena Francu, Nikolina Koporcic

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”I give a dime if you do, too! The influence of descriptive norms on perceived impact, personal involvement, and monetary donation intentions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi