Hydrophobic and hydrophilic extractives in Norway spruce and Kurile larch and their role in brown-rot degradation

Sophie Füchtner*, Theis Brock-Nannestad, Annika I. Smeds, Maria Fredriksson, Annica Pilgård, Lisbeth Garbrecht Thygesen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrophobic and hydrophilic extractives in Norway spruce and Kurile larch and their role in brown-rot degradation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar