Hydrolysis of semi-industrial aqueous extracted xylan from birch (Betula pendula) employing commercial catalysts: kinetics and modelling

Xiaojia Lu, Paula Junghans, Johan Wärnå, Gerd Hilpmann, Rüdiger Lange, Heather Trajano, Kari Eränen, Lionel Estel, Sebastien Leveneur, Henrik Grénman*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrolysis of semi-industrial aqueous extracted xylan from birch (Betula pendula) employing commercial catalysts: kinetics and modelling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Engineering

Chemical Engineering