Hydrogenation of cinnamaldehyde over Pt-modified molecular sieve catalysts

J. Hájek*, N. Kumar, D. Francová, I. Paseka, P. Mäki-Arvela, T. Salmi, Dmitry Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

The catalytic properties of various Pt-modified molecular sieves were tested in liquid-phase hydrogenation of cinnamaldehyde and compared to Pt/MgO and commercial Pt/C catalysts. The type of support considerably influenced the catalytic properties. The superior selectivity performance of microporous catalysts was confirmed; the highest selectivity to allyl alcohol of about 40% was obtained over the beta support whereas the mesoporous MCM-41-supported catalyst was unselective. The highest activity was obtained over the Pt/mordenite catalyst. In order to clarify the performance of catalysts, several characterization methods (XRD, XRF, FTIR, surface measurements) were employed.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)1290-1295
Antal sidor6
TidskriftChemical Engineering and Technology
Volym27
Utgåva12
DOI
StatusPublicerad - dec 2004
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrogenation of cinnamaldehyde over Pt-modified molecular sieve catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här