Hydrogenation kinetics of 2,2-dimethylol-1-butanal to trimethylolpropane over a supported nickel catalyst

Tiina Kaisa Rantakylä*, Tapio Salmi, Jeannette Aumo, Päivi Mäki-Arvela, Rainer Sjöholm, Tapio Ollonqvist, Juhani Väyrynen, Lars Peter Lindfors

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrogenation kinetics of 2,2-dimethylol-1-butanal to trimethylolpropane over a supported nickel catalyst”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar