Hydrogen sulfide capture by limestone and dolomite at elevated pressure. 2. Sorbent particle conversion modeling

Cornelis A.P. Zevenhoven*, K. Patrik Yrjas, Mikko M. Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

35 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrogen sulfide capture by limestone and dolomite at elevated pressure. 2. Sorbent particle conversion modeling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemical Engineering