Hydrogen sulfide capture by limestone and dolomite at elevated pressure. 2. Sorbent particle conversion modeling

Cornelis A.P. Zevenhoven*, K. Patrik Yrjas, Mikko M. Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

35 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrogen sulfide capture by limestone and dolomite at elevated pressure. 2. Sorbent particle conversion modeling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemical Engineering