Hydrocracking of hexadecane to jet fuel components over hierarchical Ru-modified faujasite zeolite

Muhammad Azkaar, Zuzana Vajglová, Päivi Mäki-Arvela, Atte Aho, Narendra Kumar, Heikki Palonen, Kari Eränen, Markus Peurla, Leonid A. Kulikov, Anton L. Maximov, Cecilia Mondelli, Javier Pérez-Ramírez, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrocracking of hexadecane to jet fuel components over hierarchical Ru-modified faujasite zeolite”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap