Hydrocracking of hexadecane to jet fuel components over hierarchical Ru-modified faujasite zeolite

Muhammad Azkaar, Zuzana Vajglová, Päivi Mäki-Arvela, Atte Aho, Narendra Kumar, Heikki Palonen, Kari Eränen, Markus Peurla, Leonid A. Kulikov, Anton L. Maximov, Cecilia Mondelli, Javier Pérez-Ramírez, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

24 Citeringar (Scopus)
85 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Hexadecane hydrocracking was investigated over bifunctional Ru-containing micro- and mesoporous USY zeolites at 250°C under 45 bar in the presence of hydrogen in a batch reactor. A comparative study was performed using the Ru-free zeolites in the protonic form. The highest yield of jet-fuel products, C9 - C15, being 26% at 71% conversion, was obtained with 2.5 wt% Ru deposited on a hierarchical micro-mesoporous USY zeolite, e.g. a material possessing secondary porosity, where a superior combination of acidity and mesoporosity was created by treatment of the parent zeolite with aqueous sodium hydroxide and tetrapropylammonium hydroxide.
OriginalspråkEngelska
Artikelnummer118193
TidskriftFuel
Volym278
DOI
StatusPublicerad - 15 okt. 2020
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrocracking of hexadecane to jet fuel components over hierarchical Ru-modified faujasite zeolite”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här