Hydroconversion of fatty acids and vegetable oils for production of jet fuels

Päivi Mäki-Arvela, Mark Martínez-Klimov, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

23 Citeringar (Scopus)
97 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydroconversion of fatty acids and vegetable oils for production of jet fuels”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Chemical Engineering