Hydrocarbons for diesel fuel via decarboxylation of vegetable oils

Iva Kubičková, Mathias Snåre, Kari Eränen, Päivi Mäki-Arvela, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelVetenskapligPeer review

334 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hydrocarbons for diesel fuel via decarboxylation of vegetable oils”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar