Hurdana samband finns det mellan svaga skolprestationer, erhållen specialundervisning och val av andra stadiets utbildning?

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Denna studie ingår i projektet ”Vem väljer vad”, som är en flerårig uppföljningsstudie. Syftet med studien var att undersöka hurdana samband det finns mellan erhållen specialundervisning, skolprestationer i modersmål och litteratur och matematik, kön samt val av andra stadiets utbildning bland elever i årskurs 9. I studien deltog 1048 elever från 14 skolor i Svenskfinland. Resultaten baseras på enkät- och registerdata. I studien framkom att flickor som grupp presterar mycket bättre än pojkar i modersmål och litteratur. Även i matematik är flickornas prestationer starkare än pojkarnas, men skillnaderna är inte lika stora. Elever som fått specialundervisning har lägre vitsord än elever som inte har fått det, men specialundervisning i sig verkar inte ha någon direkt negativ effekt vid utbildningsvalet på andra stadiet. Kön predicerar inte heller val av utbildning. Däremot predicerar vitsord val av utbildning efter avslutad grundläggande utbildning.
OriginalspråkOdefinierat/okänt
Titel på värdpublikationPedagogiska rum i fokus: Lärande i ett framtidsperspektiv
RedaktörerEva Ahlskog-Björkman, Marina Lundkvist
FörlagÅbo Akademi University Press
Sidor143–157
ISBN (tryckt)978-952-12-2665-6
StatusPublicerad - 2011
MoE-publikationstypA3 Del av bok eller annan forskningsbok

Nyckelord

  • academic achievement
  • part-time special education

Citera det här