Hur stärka tvåspråkiga elevers finska i svenskspråkig skola? En studie av modersmålsinriktad finska ur elevperspektiv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

113 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Finland är ett tvåspråkigt land med finska och svenska som nationalspråk och parallella skolsystem på bägge språken. Båda språkgrupperna deltar i undervisning i det andra inhemska språket, d.v.s. finska i svenskspråkiga skolor och svenska i finskspråkiga skolor. Tvåspråkiga familjer är vanligt förekommande i Finland och vårdnadshavarna väljer ofta svenska som skolspråk, vilket resulterar i att elever med svensk-finsk bakgrund uppgår till ca 40 % av elevunderlaget i svenskspråkiga skolor. Till följd av detta erbjuder utbildningsanordnare för grundläggande utbildning ofta två parallella lärokurser i finska: finska som börjar från grunderna och modermålsinriktad finska, så kallad mofi. Trots att mofi-lärokursen har funnits i årtionden är forskningen på området mycket begränsad. Syftet med denna artikel är att öka kunskapen om vad mofi-eleverna själva ser som centralt i mofi-undervisningen. Materialet omfattar 14 audioinspelade gruppintervjuer med 42 mofi-elever i årskurserna 6 och 9 i den grundläggande utbildningen. Materialet har analyserats på gruppnivå med hjälp av temaanalys. Resultaten visar att eleverna i allmänhet värdesätter mofi-undervisningen och förstår att mångsidiga och fördjupade färdigheter i finska behövs för deltagande i studier, arbetsliv och i det finländska samhället. Därmed kan ändamålsenlig mofi-undervisning anses bidra till social rättvisa och tvåspråkiga elevers agens i samhället.
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)140–156
Antal sidor16
TidskriftNORDAND
Volym18
Nummer2
DOI
StatusPublicerad - 28 sep. 2023
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • elevperspektiv
  • finska som det andra inhemska språket
  • modersmålsinriktad
  • finskundervisning
  • tvåspråkighet

Citera det här