Hur AI-verktyget ChatGPT klarar en hemtentamen i palliativ vård

Mats Christiansen*, Lena Normark, Christine Leo Swenne

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKommentar/debattVetenskaplig

5 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Dataprogrammet ChatGPT är en bott som utför automatiska uppgifter. Denna chatbott skapade rubriker under hösten på grund av dess förmåga att med Artificiell intelligens (AI) skapa svar på riktade frågor och texter utifrån ett beskrivet syfte. I slutet av december 2022 lades 16 frågor från en hemtentamen i palliativ vård vid sjuksköterskeprogrammet in i AI-botten för att få dem besvarade och testa bottens förmåga att besvara frågorna korrekt. Vi ville även testa om man kunde se någon skillnad på svaren i rättningsmallen och på studenternas svar och på de svar som generats från AI-botten. En bedömning av bottens svar visade på att den hade klarat examinationen. Somliga svar var mycket bra och resonerande till sin natur, något gav reducerade poäng pga. bristande innehåll, och ett par svar felaktiga. Ett svar stack ut då det var på engelska. Svaren hade ibland smärre grammatiska fel, men var främst betydligt längre och bättre strukturerade än studerandes. Möjligheten att upptäcka försök till vilseledande i examination hade varit svårt. Det finns skillnad i svarens diskurs, där svaren från botten har en mer amerikansk stil i sin formulering.
Översatt titelHow the AI tool ChatGPT passes a home exam in palliative care
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)56-62
Antal sidor7
TidskriftHögre utbildning
Volym13
Nummer2
DOI
StatusPublicerad - 21 juni 2023
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • examination
  • bedömning
  • sjuksköterskeutbildning
  • artificiell intelligens

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hur AI-verktyget ChatGPT klarar en hemtentamen i palliativ vård”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här