Humanoid robots in the care of older persons: a scoping review

Malin Andtfolk*, Linda Nyholm, Hilde Eide, Lisbeth Fagerström

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Humanoid robots in the care of older persons: a scoping review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Computer Science

Nursing and Health Professions

Engineering

Psychology