Human dermal fibroblast viability and adhesion on cellulose nanomaterial coatings: Influence of surface characteristics

Ruut Kummala, Diosángeles Soto Véliz, Zhiqiang Fang, Wenyang Xu, Tiffany Abitbol, Chunlin Xu, Martti Toivakka*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human dermal fibroblast viability and adhesion on cellulose nanomaterial coatings: Influence of surface characteristics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi