How to Reduce Charge Recombination in Organic Solar Cells: There are Still Lessons to Learn from P3HT:PCBM

Sebastian Wilken*, Dorothea Scheunemann, Staffan Dahlström, Mathias Nyman, Jürgen Parisi, Ronald Österbacka

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)
31 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How to Reduce Charge Recombination in Organic Solar Cells: There are Still Lessons to Learn from P3HT:PCBM”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Engineering

Material Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience