How does sorbent particle structure influence sulphur capture under PFBC conditions?

C.A.P. Zevenhoven*, K. P. Yrjas, M. Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How does sorbent particle structure influence sulphur capture under PFBC conditions?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap