How Does Mortality Contribute to Lifetime Pension Inequality? Evidence From Five Decades of Swedish Taxation Data

Jiaxin Shi, Martin Kolk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How Does Mortality Contribute to Lifetime Pension Inequality? Evidence From Five Decades of Swedish Taxation Data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance