How do they get in? Radical parties and government participation in European democracies

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How do they get in? Radical parties and government participation in European democracies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap