How do software ecosystems co-evolve? A view from openstack and beyond

Jose Teixeira, Sami Hyrynsalmi*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”How do software ecosystems co-evolve? A view from openstack and beyond”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science