Hot gas desulfurization with zinc titanate sorbents in a fluidized bed. 1. Determination of sorbent particle conversion rate model parameters

J. T. Konttinen*, C. A. P. Zevenhoven, Mikko Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

20 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hot gas desulfurization with zinc titanate sorbents in a fluidized bed. 1. Determination of sorbent particle conversion rate model parameters”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap