Hot gas desulfurization with zinc titanate sorbents in a fluidized bed. 2. Reactor model

J. T. Konttinen*, C. A. P. Zevenhoven, M. M. Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hot gas desulfurization with zinc titanate sorbents in a fluidized bed. 2. Reactor model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar