Hops compounds modulatory effects and 6-prenylnaringenin dual mode of action on GABAA receptors

Ali Y. Benkherouf, Nora Logrén, Tamara Somborac, Maaria Kortesniemi, Sanna L. Soini, Baoru Yang, Outi Salo-Ahen, Oskar Laaksonen, Mikko Uusi-Oukari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hops compounds modulatory effects and 6-prenylnaringenin dual mode of action on GABAA receptors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar