Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter

Kaisa Kepsu, Blanka Henriksson

Forskningsoutput: Bok/tidskrift/rapportBeställd rapportProfessionell

5 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Magmas rapport Hjärnflykt eller inte? från 2016 visade att svenskspråkiga finländare allt oftare söker sig till Sverige och att flyttningen accelererat, i synnerhet från Nyland. Den här uppföljande rapporten presenterar de nyaste siffrorna och konstaterar att utflyttningen fortfarande är hög. Ändå handlar det inte om någon massflykt. Med hjälp av färsk statistik ger studien en överblick över migrationen från Finland till Sverige ur både ett nationellt och regionalt perspektiv. Vilka trender kan skönjas? Vilka är det som flyttar och hur många kommer tillbaka? Vad har hänt sedan 2015? Studien ser också närmare på de yngre flyttarna (18–30 år). Vilka drivkrafter är det som styr flyttningen till Sverige och hur ser de unga själva på sin rörlighet och sin framtid?
OriginalspråkOdefinierat/okänt
FörlagTankesmedjan Magma
ISBN (elektroniskt)978-952-5864-95-3
ISBN (tryckt)978-952-5864-94-6
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie

Nyckelord

  • Cultural identity
  • Migration
  • Migration pattern
  • identity
  • Young Adult

Citera det här