History in multidisciplinary education: a case study in a Finnish primary school

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”History in multidisciplinary education: a case study in a Finnish primary school”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap