High-throughput processing of nanographite–nanocellulose-based electrodes for flexible energy devices

Rajesh Koppolu, Nicklas Blomquist, Christina Dahlström, Martti Toivakka

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”High-throughput processing of nanographite–nanocellulose-based electrodes for flexible energy devices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi