High-Throughput Molecular Dynamics-Based Alchemical Free Energy Calculations for Predicting the Binding Free Energy Change Associated with the Selected Omicron Mutations in the Spike Receptor-Binding Domain of SARS-CoV-2

Bhadane Rajendra*, Outi Salo-Ahen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
11 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High-Throughput Molecular Dynamics-Based Alchemical Free Energy Calculations for Predicting the Binding Free Energy Change Associated with the Selected Omicron Mutations in the Spike Receptor-Binding Domain of SARS-CoV-2”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry