High morale is associated with increased survival in the very old

Johan Niklasson, Carl Hörnsten, Mia Conradsson, Fredrica Nyqvist, Birgitta Olofsson, Hugo Lövheim, Yngve Gustafson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
Filter
Aktiv

Sökresultat