High intratumoral dihydrotestosterone is associated with antiandrogen resistance in VCaP prostate cancer xenografts in castrated mice

Riikka Huhtaniemi, Petra Sipilä, Arttu Junnila, Riikka Oksala, Matias Knuuttila, Arfa Mehmood, Eija Aho, Teemu D. Laajala, Tero Aittokallio, Asta Laiho, Laura Elo, Claes Ohlsson, Malin Hagberg Thulin, Pekka Kallio, Sari Mäkelä, Mika V.J. Mustonen, Matti Poutanen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
9 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High intratumoral dihydrotestosterone is associated with antiandrogen resistance in VCaP prostate cancer xenografts in castrated mice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science