Heterogeneously catalytic isomerization of linoleic acid over supported ruthenium catalysts for production of anticarcinogenic food constituents

Andreas Bernas, Päivi Mäki-Arvela, Narendra Kumar, Bjarne Holmbom, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

30 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Heterogeneously catalytic isomerization of linoleic acid over supported ruthenium catalysts for production of anticarcinogenic food constituents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering