Heterogeneous catalytic synthesis of methyl lactate and lactic acid from sugars and their derivatives

Päivi Mäki-Arvela, Atte Aho, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Heterogeneous catalytic synthesis of methyl lactate and lactic acid from sugars and their derivatives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap