Heterogeneous catalytic oxidation of furfural with hydrogen peroxide over sulfated zirconia

Dmitry Yu. Murzin*, Emilie Bertrand, Pasi Tolvanen, Sergey Devyatkov, Jani Rahkila, Kari Eränen, Johan Wärnå, Tapio Salmi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Heterogeneous catalytic oxidation of furfural with hydrogen peroxide over sulfated zirconia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar