Heat waves and their significance for a temperate benthic community: A near-natural experimental approach

Christian Pansch*, Marco Scotti, Francisco R. Barboza, Balsam Al-Janabi, Janina Brakel, Elizabeta Briski, Björn Bucholz, Markus Franz, Maysa Ito, Filipa Paiva, Mahasweta Saha, Yvonne Sawall, Florian Weinberger, Martin Wahl

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

40 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Heat waves and their significance for a temperate benthic community: A near-natural experimental approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar

Agrikultur & biologi