Heat Shock Factor 2 Protects against Proteotoxicity by Maintaining Cell-Cell Adhesion

Jenny Joutsen, Alejandro Jose Da Silva, Jens Christian Luoto, Marek Andrzej Budzynski, Anna Serafia Nylund, Aurelie de Thonel, Jean-Paul Concordet, Valérie Mezger, Délara Sabéran-Djoneidi, Eva Henriksson, Lea Sistonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

25 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Heat Shock Factor 2 Protects against Proteotoxicity by Maintaining Cell-Cell Adhesion”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology