Health Promotion Practice Among Older Persons: A Nordic Multi-Professional Focus Group Study Exploring what It Is and How It Could be Achieved

Emilia W.E Viklund, Johanna Nordmyr, Greta Häggblom-Kronlöf, Anna Forsman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Health Promotion Practice Among Older Persons: A Nordic Multi-Professional Focus Group Study Exploring what It Is and How It Could be Achieved”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Nursing and Health Professions

Neuroscience