Habitat traits and food availability determine the response of marine invertebrates to ocean acidification

Christian Pansch*, Iris Schaub, Jonathan Havenhand, Martin Wahl

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

110 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Habitat traits and food availability determine the response of marine invertebrates to ocean acidification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Keyphrases