Guardians of Democracy or Passive Bystanders? A Conjoint Experiment on Elite Transgressions of Democratic Norms

Inga Saikkonen*, Henrik Serup Christensen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)
65 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Guardians of Democracy or Passive Bystanders? A Conjoint Experiment on Elite Transgressions of Democratic Norms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences