Growth response of calcifying marine epibionts to biogenic pH fluctuations and global ocean acidification scenarios

Mildred Jessica Johnson*, Laura Margarethe Hennigs, Yvonne Sawall, Christian Pansch, Marlene Wall

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Growth response of calcifying marine epibionts to biogenic pH fluctuations and global ocean acidification scenarios”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Physics

Engineering