Growth of 57Fe-doped YBa2Cu3O7-δ single crystals for Mössbauer and susceptibility measurements

I. Tittonen*, J. Hietaniemi, J. Huttunen, M. Karppinen, T. Katila, J. Lindén, L. Niinistö, K. Ullakko

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Growth of 57Fe-doped YBa2Cu3O7-δ single crystals for Mössbauer and susceptibility measurements”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry