Green Materials and Technologies for Sustainable Organic Transistors

Fabrizio Torricelli*, Ivano Alessandri, Eleonora Macchia, Irene Vassalini, Marina Maddaloni, Luisa Torsi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

19 Citeringar (Scopus)
24 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Green Materials and Technologies for Sustainable Organic Transistors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Computer Science

Material Science