Green fractionation approaches for isolation of biopolymers and the critical technical challenges

Yongchao Zhang, Shuzhen Ni*, Ruijie Wu, Yingjuan Fu, Menghua Qin, Stefan Willför, Chunlin Xu

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

15 Citeringar (Scopus)
21 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Green fractionation approaches for isolation of biopolymers and the critical technical challenges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering

Material Science