Granular fuzzy pay-off method for real option valuation

Francisco Cabrerizo*, Markku Heikkilä, Jozsef Mezei, Morente-Molinera Juan Antonio, Herrera-Viedma Enrique, Christer Carlsson

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Granular fuzzy pay-off method for real option valuation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences