Glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchoring of mamba toxins enables cell-restricted receptor silencing

Katja Näreoja, Lauri M. Louhivuori, Karl E.O. Åkerman, Jussi Meriluoto, Johnny Näsman*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchoring of mamba toxins enables cell-restricted receptor silencing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar