Gleason parts and weakly compact homomorphisms between uniform Banach algebras

Pablo Galindo*, Mikael Lindström

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gleason parts and weakly compact homomorphisms between uniform Banach algebras”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik