Genome-informed approach to identify genetic determinants of Flavobacterium psychrophilum phage susceptibility

Castillo Daniel, Jørgensen Johanna, Sundell Krister, Madsen Lone, Dalsgaard Inger, Wiklund Tom, Middelboe Mathias*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Genome-informed approach to identify genetic determinants of Flavobacterium psychrophilum phage susceptibility”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences

Immunology and Microbiology

Veterinary Science and Veterinary Medicine