Gendering religious change: Negotiations of boundaries of institutional religion in women’s angel practices and LGBTQ activism in Finland

    Forskningsoutput: Typer av avhandlingarMagisteruppsats

    4 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Gendering religious change: Negotiations of boundaries of institutional religion in women’s angel practices and LGBTQ activism in Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Konst och humaniora