Gendering in open access research articles: The role of epicene pronouns

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Gendering in open access research articles: The role of epicene pronouns”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap